POSTER BİLDİRİLER
POSTER BİLDİRİLER
Abs_20 Not Every High Velocity Jet Flow İn The Right Heart Indicates Severe Pulmonary Hypertension
Mehmet Rasih Sonsöz

Abs_21 Pulmoner Hipertansiyon Gelişmiş Atriyal Septal Defekt: Pah Spesifik Tedaviden Asd Kapamaya
Mustafa Köklü

Abs_24 Sekonder Polistemi Etyolojisinde Erişkin Konjenital Kalp Hastalığına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon
Nesrin Öcal

Abs_25 Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyon Vakası
Nigar Aliyeva

Abs_26 Antifosfolipid Antikor Sendromu İlişkili Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon Olgusu
Nurcan Güler

Abs_35 Pulmoner Hipertansiyon Olgusunun İnvaziv Ve Noninvaziv Yöntemlerle Takibi
Volkan Kozluca

Abs_34 Transkateter Yolla Pulmoner Arteriovenöz Malformasyonları Kapatılmış Herediter Hemorajik Telenjiektazili Hasta
Şerafettin Çorbacıoğlu