BİLİMSEL PROGRAM

13:30-14:30 KURS 1:
Oturum Başkanı: Tamer Sayın
13:30-13:55 Pulmoner Hipertansiyonda Bilgisayarlı Tomografi
Ali Aslan Demir

13:55-14:20 Akuttan-Kroniğe Pulmoner Tromboemboli Görüntülenmesinde Bilgisayarlı Tomografi
Çağatay Cimşit

14:20-14:30 Tartışma
14:30-14:40 KAHVE ARASI
14:40-15:30 KURS 2
Sağ Kalp Kateterizasyonu (Vazoreativite - Sıvı Yükleme - Egzersiz) Kursu
14:40-15:00 İbrahim Başarıcı
15:00-15:20 Serdar Epçaçan
15:20-15:30 Tartışma
15:30-15:40 KAHVE ARASI
15:40-16:30 KURS 3
Segmenter Analiz ve Doğumsal Kalp Hastalıkları Ekokardiyografi Değerlendirme Kursu
Funda Öztunç
16:30-16:45 KAHVE ARASI
16:45-17:00 AÇILIŞ OTURUMU
Serdar Küçükoğlu
17:00-18:30 OLGULAR YARIŞIYOR
Jüri: İsmail Hanta, Ali Akdoğan, Serdar Kula, Tamer Sayın

Abs_02 Pulmoner Hipertansiyon Semptomları İle Başvuran Hastada Hermansky-Pudlak Sendromu Tanısı Ve Tedavi Yanıtı
Akın Tosun

Abs_03 Genç Kadın Hastada İzlenen Her Pulmoner Hiperatansiyon Pah Mıdır?
Serhat Erol

Abs_09 Pulmoner Komorbiditenin Eşlik Ettiği İdiyopatik Pulmoner Hipertansiyon Vakası
Dilay Karabulut

Abs_12 Grup -1, Grup -2 Ve Grup 3’ün Kombine Etkilediği Kompleks Post Kapiller Ve Prekapiller Pulmoner Hipertansiyona Neden Olan Sistemik Lupus Eritematozus Vakası
Ersan Oflar

Abs_17 Ciddi Pulmoner Hipertansiyonu Olan Kteph Hastasının Balon Pulmoner Anjiyoplasti İle Başarılı Tedavisi
Halil Ataş

Abs_18 Uzun Süredir İkili Pulmoner Arteryel Hipertansiyon Odaklı İlaç Tedavisi Kullanan Atipik Bir Vazoreaktivite Olgusu Ve Yönetimi
Halil Ataş

Abs_19 Kapatılmış Asd Sonrası İleri Pulmoner Hipertansiyonu Olan Hastada Sol Ana Koroner Arter Basısının Başarılı Tedavisi
Medeni Karaduman

Abs_27 Opere Olmamış Siyanotik Fallot Tetralojili Hastada Nadir Bir Komplikasyon
Şevval İlke Güneysu

Abs_31 Ciddi Düzeyde Pah Gelişmiş,Pulmoner Embolinin Eşlik Ettiği Geniş Asd’li Hastanın Kliniğimizdeki 3 Yıllık Serüveni
Selçuk Öztürk

Abs_32 Postpartum Senkop Ve Kalp Yetmezliği İle Prezente Olan Geniş Pda İlişkili Pulmoner Hipertansiyon Olgusu
Serdar Epçaçan
18:15-18:45 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Burçak Kılıçkıran Avcı
B SALONU
08:00-08:50 KURS 4
Ekokardiyografi Kursu
08:00-08:20 Omaç Tüfekçioğlu
08:20-18:40 Serkan Ünlü
08:40-08:50 Tartışma
C SALONU
08:00-08:50 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Jüri: Zeynep Pınar Önen & Gülen Hatemi & Meral Kayıkçıoğlu

Abs_01 Pah Olarak Takip Edilen Grup 2 Pulmoner Hipertansiyon Olgusu
Ahmet Yetkin

Abs_13 Grup 3 Pulmoner Hipertansiyonda Sistemik Sklerozis İle İlişkili İnterstisyel Akciğer Hastalığı
Füsun Fakılı

Abs_14 Harap Olmuş Akciğer Ve Pulmoner Hipertansiyon Olgusu
Gökçen Ömeroğlu Şimşek

Abs_22 Opere Ventriküler Septal Defekt ve Skleroderma Tanılı Hastanın Geç Pulmoner Arteriyel Hipertansyonu; Hangisi İle İlişkili?
Mustafa Oğuz

Abs_28 Dasatinib-Induced Irreversible Pulmonary Arterial Hypertension Treated With Bosentan And Riociguat, A Case Report
Ömer Kümet

Abs_37 Skleroderma İlişkili Kombine Pre-Postkapiller Pulmoner Hipertansiyon
Yusuf Ziya Şener
ANA SALON
08:50-09:00 KAHVE ARASI
09:00-10:00 OTURUM 1
2022 de Pulmoner Hipertansiyon (2022 ESC Kılavuzuna Dayalı Yaklaşım)

Oturum Başkanları: Saide Aytekin, Özlem Özdemir
Panelistler: Murat Meriç, Ebru Özpelit, Ersan Atahan

09:00-09:15 Pulmoner Hipertansiyon Tanı
Züleyha Bingöl

09:15-09:30 Grup1 Pulmoner Arteryal Hipertansiyon Risk
Yalın Tolga Yaylalı

09:30-09:45 Tedavi
Burçak Kılıçkıran Avcı

09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:10 KAHVE ARASI
10:10-10:55
UYDU SEMPOZYUMU
ESC 2022 Bakış Açısı ile PAH Tedavisinde Opsumit
Oturum Başkanı:
Mehmet Akbulut
Konuşmacılar: Tarık Kıvrak, Zeynep Pınar Önen
10:55-11:05 KAHVE ARASI
11:05-12:05 OTURUM 2
Kılavuzdaki Yenilikler

Oturum Başkanları: Ahmet Kaya Bilge, Yüksel Çavuşoğlu
Panelistler: Abdurrahman Oğuzhan, Şehnaz Yıldızeli, Dursun Alehan

11:05-11:20 Grup 2 PH
Sanem Nalbantgil

11:20-11:35 Grup 3 PH
Eylem Sercan Özgür

11:35-11:50 Pediatrik Pulmoner Hipertansiyon
Serdar Kula

11:50-12:05 Tartışma
12:05-12:15 KAHVE ARASI
12:15-13:00
UYDU SEMPOZYUMU
Olgu Temelli 2022 ESC-ERS PAH Tedavi Yönetimi

Moderatörler: Meral Kayıkçıoğlu

Masitentan ile Olgu Deneyimi
Berkay Ekici

Masitentan ile Olgu Deneyimi
Ümit Yaşar Sinan
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:15 OTURUM 3
Pulmoner Hipertansiyon’da Hasta Halen Orta Riskli

Oturum Başkanları: Gül Öngen, Mehmet Akbulut
Panelistler: Gülten Taçoy, Ergün Barış Kaya

Pulmoner Hipertansiyon’da Hasta Halen Orta Riskli
14:00-14:12 Üçüncü İlaç Eklerim
Gülfer Okumuş
14:12-14:24 Aynı Grupda Değişiklik Yaparım
Bülent Mutlu

GRUP 3'TE PAH SPESİFİK TEDAVİ
14:24-14:36 Grup 3 PAH Spesifik Tedavi Verelim
Ali Akdoğan
14:36-14:48 Grup 3 PAH Spesifik Tedavi Vermeyelim
Zeynep Pınar Önen

14:48-15:00 Tartışma
15:00-15:10 KAHVE ARASI
15:10-16:05
UYDU SEMPOZYUMU
Güncellenen kılavuz ışığında Masitentan’a bakış

Moderatörler: Gülten Taçoy, Özlem Yıldırımtürk

Olgu Sunumu
Halil Ataş

Olgu Sunumu
Hakan Güneş
16:05-16:15 KAHVE ARASI
16:15-17:30 OTURUM 4
PAH: İnflamasyonun yeri / Biyolojik ajanlar ile tedavi

Oturum Başkanları: Gülen Hatemi, Meral Kayıkçıoğlu

16:15-16:30 İnflamatuvar Hipotez
Ali Akdoğan

16:30-16:45 PAH Tedavisinde Biyolojik Ajanlar Anti CD 20 / Anti IL-6
Alper Sarı

16:45-17:00 PULSAR Çalışmasına Metodolojik Yaklaşım
Yasemin Yalçınkaya

17:00-17:15 Tartışma
C SALONU
08:00-09:00 SÖZEL BİLDİRİLER
Jüri: Serdar Küçükoğlu, Gülfer Okumuş, Bedrettin Yıldızeli
Abs_23 Plevral Sıvıda D-Dimer Düzeyinin Pulmoner Emboli Tanısına Katkısı
Muzaffer Onur Turan

Abs_04 Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Hastaların Dört Katmanlı Risk Değerlendirmesinde Ekokardiyografinin Rolü
Ayşe Çolak

Abs_05 Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon Tanısı İle Pulmoner Endarterektomi Yapılan Hastalarda Preoperatif Dönemde Yapılan Solunum Fonksiyon Testi Ve Karbonmonoksit Difüzyon Testi Değerleri İle Trombüs Anatomik Sınıflandırması Arasındaki İlişki
Burcu Turan

Abs_06 Covıd-19 Enfeksiyonu Tanılı Olgularda Pulmoner Tromboemboli Varlığını Öngörebilir Miyiz? Skorlamaların Yeri Ve Önemi
Can Sevinç

Abs_07 Pulmoner Hipertansiyon Tanısında Zorlanılan Durumlar
Çelik Sümer

Abs_11 High Blood Viscosity İs Associated With İncreased İn-Hospital Mortality İn Patients With Acute Pulmonary Embolism
Engin Algül

Abs_29 Pulmoner Emboli Olgularında Doak Kullanım Verileri
Pakize Ayşe Turan
ANA SALONU
07:30-09:00 ZOR OLGULAR
Oturum Başkanları: Tayfun Uçar, Asuman Biçer
Panelistler: İbrahim Cansaran Tanıdır, Tarık Kıvrak, Ali Akdoğan, Oğuz Uzun

07:30-07:40 Vaka 1. Çocuk Kardiyolojisi
Cemşit Karakurt

07:40-07:50 Vaka 2. Kardiyoloji
Zeynep Ulutaş

07:50-08:00 Vaka 3. Kardiyoloji
Çağlar Emre Çağlıyan
09:00-10:00 OTURUM 5
Pulmoner Emboli

Oturum Başkanları: Bahri Akdeniz, Ebru Çakır Edis
Panelistler: Füsun Fakılı, Emrah Erdoğan, Hilal Erken Pamukçu

09:00-09:15 Akut Pulmoner Emboli Tanı/Risk Değerlendirme
Pınar Yıldız Gülhan

09:15-09:30 Akut Pulmoner Emboli Tedavi
Serhat Erol

09:30-09:45 Akut Pulmoner Emboli: Evde Tedavi
Ümit Yaşar Sinan

09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:10 KAHVE ARASI
10:10-10:55
UYDU SEMPOZYUMU
PAH TEDAVİSİNDE AMBRİSENTAN
Oturum Başkanları:
Bülent Mutlu, Meral Kayıkçıoğlu

A View On The Right Ventricle In Pulmonary Hypertension?
Anton Vonk Noordegraaf

Ambrisentan +Tadalafil Kombinasyonu – Vaka Sunumu
Omaç Tüfekçioğlu
10:55-11:05 KAHVE ARASI
11:05-12:05 OTURUM 6
Grup 4 Pulmoner Hipertansiyonda Yenilikler, Nadir Durumlar

Oturum Başkanları: Bedrettin Yıldızeli, Nesrin Moğulkoç, Ali Akdoğan
Panelistler: Özlem Yıldırımtürk, Erkan İriz, Züleyha Bingöl

11:05-11:17 2022 Kılavuzu Neler Getirdi
Derya Kocakaya

11:17-11:29 Vaskülitler
Gülen Hatemi

11:29-11:41 Hidatik Kist ve Tümörler
Serpil Taş

11:41-11:53 Çocuklarda Grup 4 PH
Ayşe Tana Aslan

11:53-12:05 Tartışma
12:05-12:15 KAHVE ARASI
12:15-13:00
UYDU SEMPOZYUMU
PAH Tedavisinin Köşe Taşları: Ambrisentan, Masitentan, Tadalafil
Moderatör:
Gülfer Okumuş

Olgu Sunumu
Meral Kayıkçıoğlu

Olgu Sunumu
Burçak Kılıçkıran Avcı
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00 OTURUM 7
Pulmoner Hipertansiyonda Sorular

Oturum Başkanları: Serdar Küçükoğlu, Gülfer Okumuş

14:00-14:20 Düşük DLCO Nedenleri
Anton Vonk Noordegraaf

14:20-14:35 Egzersizle Pulmoner Hipertansiyon Nedir? Tedavi Yaklaşımı?
Dilek Çiçek Yılmaz

14:35-14:50 Sol Koroner Arter Basısı Tanı? Tedavi?
Ergün Barış Kaya

14:50-15:00 Tartışma
15:00-15:15 KAHVE ARASI
15:15-16:00
UYDU SEMPOZYUMU
ESC 2022 Bakış Açısı ile PAH Tedavisinde Uptravi
Oturum Başkanı:
İbrahim Başarıcı
Konuşmacılar: Gülfer Okumuş, Halil Ataş
16:05-16:15 KAHVE ARASI
16:15-17:15 OTURUM 8
Bunları Konuşmamız Lazım

Oturum Başkanları: Füsun Topçu, Sümeyye Güllülü
Panelistler: Şermin Börekçi, Begüm Uygur

16:15-16:30 HIV
Atahan Çağatay

16:30-16:45 HIV Pulmoner Hipertansiyon
Çağlar Emre Çağlıyan

16:45-17:00 Portopulmoner Hipertansiyon
Halil Ataş

17:00-17:15 Tartışma
C SALONU
08:00-09:00 SÖZEL BİLDİRİLER
Jüri: Serdar Kula & Bedrettin Yıldızeli & Hasan Güngör

Abs_08 Pulmoner Endarterektomili Olgu
Derya Çelebi

Abs_10 Pulmoner Hipertansiyonun Olağandışı Nedeni, Perkütan Atriyal Septal Defekti Kapatılmış Erkek Hastada Parsiyel Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi
Emrah Erdoğan

Abs_15 Pulmoner Tromboemboli: Pulmoner Tromboendarterektomi Olgusu
Gökhan Aydın

Abs_16 Akut Mu? Kronik Mi?
Gözde Kalbaran Kısmet

Abs_30 Ostium Sekundum Ve Sinüs Venosus Atriyal Septal Defekt İle Parsiyel Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Ve Pulmoner Hipertansiyon Birlikteliği Olan Zor Bir Olgu
Saadet Demirtaş

Abs_33 Fenestre Perikardiyal Yama İle Cerrahi Vsd Kapatılması Sonrası Postoperatif Geç Dönem Suprasistemik Pulmoner Hipertansiyon; Olgu Sunumu
Serdar Epçaçan

Abs_36 Senning Operasyonu Sonrası Gelişen Pulmoner Hipertansiyon Nadir Bir Olgu;
Yusuf İskender Coşkun
ANA SALONU
09:00-10:30 OTURUM 9
DURUŞMA SABAHI

Mübaşir: Arda Uğur Tümer
Yargıçlar: Zeki Öngen, Hakan Kültürsay, Gül Öngen
Birinci Dava
İddianame: İleri perikard sıvısı olan PAH hastasına Dr. perikardiyosentez yapıyor. Üç ay sonra yeniden sıvı toplanıyor. Dr. hastanın hayatını gereksiz riske atmıştır.
09:00-09:10 Savunma avukatı
Burcu Yağmur
09:11-09:15 Savcı
Hakkı Kaya
09:15-09:17 Jüri (dinleyenler) oylaması
09:17:09:20 Yargıçların kararı bildirmesi

İkinci Dava
İddianame: Dr. atriyum flatteri ortaya çıkan PAH hastasına elektrofizyolojik çalışma yapıp ablasyon yapıyor. Üç ay sonra hasta geldiğinde yine atriyum flatterı var. Hastaya gereksiz işlem yapmıştır.
09:20-09:30 Savunma avukatı
Ekrem Bilal Karaayvaz
09:30-09:35 Savcı
Kıvanç Yalın
09:35-09:37 Jüri (dinleyenler) oylaması
09:37-09:40 Yargıçların kararı bildirmesi

Üçüncü dava
İddianame: Dr. genç kadın PAH hastasının gebe kalmasını üç yıl boyunca tavsiyeleri ile engel oluyor. Hasta istek dışı gebe kalıyor ve sağlıklı bir çocuk doğuruyor. Dr. genç bir kadının anne olma hakkına üç yıl boyunca engel olmuştur.
09:40-09:50 Savunma avukatı
Burcu Baran Ketencioğlu
09:50-09:55 Savcı
Neşe Aydemir
09:55-09:57 Jüri (dinleyenler) oylaması
09:57-10:00 Yargıçların kararı bildirmesi

Dördüncü dava
İddianame: Dr. SK PAH hastasına egzersiz yapmasını önermiş. Altı ay sonraki kontrolda hastanın proBNP’si yükseliyor. Dr. egzersiz önererek hastanın kliniğinin kötüleşmesine yol açmıştır.
10:00-10:10 Savunma avukatı
İpek Çaylı Candemir
10:10-10:15 Savcı
Hasan Güngör
10:15-10:17 Jüri (dinleyenler) oylaması
10:17-10:20 Yargıçların kararı bildirmesi

10:30-10:45 KAHVE ARASI
10:45-12:00 OTURUM 10
ZOR OLGULAR

Oturum Başkanları: Can Sevinç, Timur Meşe
Panelistler: Ayşe Yıldırım, Mehmet Kaplan, İsmail Hanta

Vaka 1. Kardiyoloji
Sena Kardaş

Vaka 2. Göğüs Hastalıkları
Birsen Pınar Yıldız

Vaka 3. Çocuk Kardiyolojisi
Nilüfer Çetiner
12:00-12:30 KAPANIŞ
Gülfer Okumuş
27 Ekim 17:00-18:15 OLGULAR YARIŞIYOR OTURUMU
Jüri: İSMAİL HANTA, ALİ AKDOĞAN, SERDAR KULA, TAMER SAYIN
Akın Tosun Abs_02 Pulmoner Hipertansiyon Semptomları İle Başvuran Hastada Hermansky-Pudlak Sendromu Tanısı Ve Tedavi Yanıtı
Serhat Erol  Abs_03 Genç Kadın Hastada İzlenen Her Pulmoner Hiperatansiyon Pah Mıdır?
Dilay Karabulut Abs_09 Pulmoner Komorbiditenin Eşlik Ettiği  İdiyopatik Pulmoner Hipertansiyon Vakası 
Ersan Oflar Abs_12 Grup -1, Grup -2 Ve Grup 3'ün Kombine Etkilediği Kompleks Post Kapiller Ve Prekapiller Pulmoner Hipertansiyona Neden Olan Sistemik Lupus Eritematozus Vakası 
Halil Ataş Abs_17 Ciddi Pulmoner Hipertansiyonu Olan Kteph Hastasının Balon Pulmoner Anjiyoplasti İle Başarılı Tedavisi
Halil Ataş Abs_18 Uzun Süredir  İkili Pulmoner Arteryel Hipertansiyon Odaklı İlaç Tedavisi Kullanan Atipik Bir Vazoreaktivite Olgusu Ve Yönetimi
Medeni Karaduman Abs_19 Kapatılmış Asd Sonrası İleri Pulmoner Hipertansiyonu Olan Hastada Sol Ana Koroner Arter Basısının Başarılı Tedavisi
Şevval İlke Güneysu Abs_27 Opere Olmamış Siyanotik Fallot Tetralojili Hastada Nadir Bir Komplikasyon
Selçuk Öztürk Abs_31 Ciddi Düzeyde Pah Gelişmiş,Pulmoner Embolinin Eşlik Ettiği Geniş Asd'li  Hastanın Kliniğimizdeki 3 Yıllık Serüveni
Serdar Epçaçan  Abs_32 Postpartum Senkop Ve Kalp Yetmezliği İle Prezente Olan Geniş Pda İlişkili Pulmoner Hipertansiyon Olgusu

 

28 Ekim 08:00-08:50 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Jüri: ZEYNEP PINAR ÖNEN & GÜLEN HATEMİ & MERAL KAYIKÇIOĞLU
Ahmet Yetkin Abs_01 Pah Olarak Takip Edilen Grup 2 Pulmoner Hipertansiyon Olgusu 
Füsun Fakılı Abs_13 Grup 3 Pulmoner Hipertansiyonda Sistemik Sklerozis İle İlişkili İnterstisyel Akciğer Hastalığı
Gökçen Ömeroğlu Şimşek Abs_14 Harap Olmuş Akciğer Ve Pulmoner Hipertansiyon Olgusu
Mustafa Oğuz Abs_22 Opere Ventriküler Septal Defekt Ve Skleroderma Tanılı Hastanın Geç Pulmoner Arteriyel Hipertansyonu; Hangisi İle İlişkili?
Ömer Kümet Abs_28 Dasatinib-Induced Irreversible Pulmonary Arterial Hypertension Treated With Bosentan And Riociguat, A Case Report
Yusuf Ziya Şener  Abs_37 Skleroderma İlişkili Kombine Pre-Postkapiller Pulmoner Hipertansiyon 

 

29 Ekim 08:00-09:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Jüri: SERDAR KÜÇÜKOĞLU & GÜLFER OKUMUŞ & BEDRETTİN YILDIZELİ
Muzaffer Onur Turan Abs_23 Plevral Sıvıda D-Dimer Düzeyinin Pulmoner Emboli Tanısına Katkısı
Ayşe Çolak Abs_04 Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Hastaların Dört Katmanlı Risk Değerlendirmesinde Ekokardiyografinin Rolü
Burcu Turan  Abs_05 Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon Tanısı İle Pulmoner Endarterektomi Yapılan Hastalarda Preoperatif Dönemde Yapılan Solunum Fonksiyon Testi Ve Karbonmonoksit Difüzyon Testi Değerleri İle Trombüs Anatomik Sınıflandırması Arasındaki İlişki
Can Sevinç  Abs_06 Covıd-19 Enfeksiyonu Tanılı Olgularda Pulmoner Tromboemboli Varlığını Öngörebilir Miyiz? Skorlamaların Yeri Ve Önemi
Çelik Sümer Abs_07 Pulmoner Hipertansiyon Tanısında Zorlanılan Durumlar
Engin Algül Abs_11 High  Blood Viscosity İs Associated With İncreased İn-Hospital Mortality İn Patients With Acute Pulmonary Embolism
Pakize Ayşe Turan Abs_29 Pulmoner Emboli Olgularında Doak Kullanım Verileri

 

30 Ekim 08:00-08:50 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Jüri: SERDAR KULA & BEDRETTİN YILDIZELİ & HASAN GÜNGÖR
Derya Çelebi  Abs_08 Pulmoner Endarterektomili Olgu
Emrah Erdoğan Abs_10 Pulmoner Hipertansiyonun Olağandışı Nedeni, Perkütan Atriyal Septal Defekti Kapatılmış Erkek Hastada Parsiyel Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi
Gökhan Aydın Abs_15 Pulmoner Tromboemboli: Pulmoner Tromboendarterektomi Olgusu
Gözde Kalbaran Kısmet Abs_16 Akut Mu? Kronik Mi?
Saadet Demirtaş Abs_30 Ostium Sekundum Ve Sinüs Venosus Atriyal Septal Defekt İle Parsiyel Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Ve Pulmoner Hipertansiyon Birlikteliği Olan Zor Bir Olgu
Serdar Epçaçan  Abs_33 Fenestre Perikardiyal Yama İle Cerrahi Vsd Kapatılması Sonrası Postoperatif Geç Dönem Suprasistemik Pulmoner Hipertansiyon; Olgu Sunumu
Yusuf İskender Coşkun Abs_36 Senning Operasyonu Sonrası Gelişen Pulmoner Hipertansiyon Nadir Bir Olgu;

 

POSTER BİLDİRİLER
Mehmet Rasih Sonsöz Abs_20 Not Every High Velocity Jet Flow İn The Right Heart Indicates Severe Pulmonary Hypertension
Mustafa Köklü Abs_21 Pulmoner Hipertansiyon Gelişmiş Atriyal Septal Defekt: Pah Spesifik Tedaviden Asd Kapamaya
Nesrin Öcal Abs_24 Sekonder Polistemi Etyolojisinde Erişkin Konjenital Kalp Hastalığına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon 
Nigar Aliyeva Abs_25 Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyon Vakası
Nurcan Güler  Abs_26 Antifosfolipid Antikor Sendromu İlişkili Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon Olgusu
Volkan Kozluca Abs_35 Pulmoner Hipertansiyon Olgusunun İnvaziv Ve Noninvaziv Yöntemlerle Takibi
Şerafettin Çorbacıoğlu Abs_34 Transkateter Yolla Pulmoner Arteriovenöz Malformasyonları Kapatılmış Herediter Hemorajik Telenjiektazili Hasta